نمي دونم چرا هر وقت از خونشون بيرون ميام اين فكر مثل خوره ميفته به جونم كه من هم يه روزي قراره اين جوري بشم؟؟؟31.gif

هر وقت به دستهاش و چروك صورتش نگاه ميكنم از اينكه من هم حتما يه روزي اين طوري ميشم همه وجودم ميلرزه؟؟چرا آدمها پير ميشن؟؟31.gif

وچرا وقتي پير ميشن دور و برشون خلوت ميشه؟06.gif

هميشه واسه تبريك اعياد ميريم پيش مامان بزرگ.بيچاره تنها تو اون خونه بزرگ زندگي ميكن.(البته همه بهش سر ميزنن و ازش مراقبت ميكنن ولي بيشتر وقتها رو تنهاست) هر وقت ماها رو ميبينه انگار دنيا رو بهش ميدن.از ته دل ميخنده...خوشحال ميشه...يعني ما اينقده واسش ارزش داريم؟33.gif

بابام هميشه تعريف ميكنه:مامان جون رو حالا اين جوري نگاه كنيد پير و از كار افتاده شده...جوون كه بود يه محل رو مي چرخوند..همه دوسش داشتن(البته ازش حساب هم مي بردن13.gif)..به قول معروف دست وپا خيربود...چون دختر بزرگ زاده بود و مال و ثروتش از بابايي بيشتر بود يه جورهايي رو بابايي تسلط داشت...14.gif

خلاصه بابا يه چيزهاي از مامان بزرگ تعريف ميكنه كه بعضيهاش باور كردني نيست.مثلا اينكه اگه يه موقع شيطوني ميكردن چه طوري حسابشون رو ميرسيده04.gif...البته حقشون بوده چون واقعا شيطوني هاشون از اون شيطونيها بوده. و يا اينكه چه ابهتي داشته كه حتي مردهاي محل هم ازش حساب مي بردن.19.gif

ولي خوب به قول ماماني آدمها زود پير ميشن و هر چي هم جوونيشون واسه خودشون يلي بودن وقتي پير ميشن محتاج ميشن.حتي محتاج اين ميشه كه يه نفر يه ليوان آب بده دستشون...20.gif

يعني ميشه من هم يه روز اينقده پير بشم؟25.gif

ولي من پيري رو اصلا دوشت ندارم...15.gif

هميشه از خدا ميخوام تو زندگيم تا وقتي منو زنده نگه داره كه خودم بتونم كارهامو انجام بدم و به خودم متكي باشم و اگه روزي برسه كه قرار محتاج كسي بشم حتي بچه هام مي خوام اون روز اصلا نرسه...15.gif

دوست دارم تا وقتي زنده ام شاداب و جوون باشم...05.gif

شايد اين خيلي خودپسندي باشه ولي من دوست ندارم كسي پيرم رو ببينه.....09.gif

در ضمن..

مشكل وبلاگم برطرف شد.ا03.gifز همه عزيزهايي كه كامنت گذاشتن و به نحوي راهنمايي كردن ممنون .اما راهنمايي اصلي رو موشي جون كرد كه جدا دستش درد نكنه07.gif و از همين جا براش دعا ميكن هيچ وقت پير نشه و هميشه تا 120 سال جوون باشه. 03.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید