كدام قله كدام اوج؟

به من چه داديد اي واژه هاي ساده فريب

اگر گلي به گيسوي خود مي زدم

از اين تقلب از اين تاج كاغذين

كه بر فراز سرم بو گرفته است

فريبنده تر نبود؟

كدام قله كدام اوج؟

مرا پناه دهيد اي چراغهاي مشوش

اي خانه هاي روشن شكاك

كه جامه هاي شسته در آغوش دودهاي معطر

بر بامهاي آفتابيتان تاب مي خورند

مرا پناه دهيد اي زنان ساده كامل

كه از وراي پوست سرانگشتهاي نازكتان

مسير جنبش كيف آور جنيني را دنبال مي كنند

....

 

/ 0 نظر / 14 بازدید