و بدان که در امتداد هر راه که بر می گزينی همواره دشواری در کمين است

که زندگی اگر نام آسانی داشت

ديگر بر زمين تلاش معنای خويش را از کف می داد

و در آسمان رنگين کمان

شری هاوس هولدر

 

/ 0 نظر / 14 بازدید